Thông báo của tôi

Chính sách vận chuyển

A. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng

   a.    Chính Sách Vận Chuyển này áp dụng đối với Người Mua, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển, nhân viên giao nhận (shipper) của các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển trên website;

   b.    Khái niệm Người Mua sẽ được dùng để chỉ Người Mua hoặc Người Nhận Hàng trong từng trường hợp; Khái niệm Người Bán sẽ được dùng để chỉ Người Bán hoặc Người Gửi Hàng trong từng trường hợp. Bằng cách sử dụng dịch vụ vận chuyển được hỗ trợ trên website, Người Mua đã thừa nhận và đồng ý với các yêu cầu, và/hoặc các điều khoản và điều kiện, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Vận Chuyển này. Janssen Cosmetics bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Vận Chuyển này vào bất cứ thời điểm nào.

2. Phạm vi áp dụng

Chính Sách Vận Chuyển này quy định về các loại hàng hóa không hỗ trợ vận chuyển, vận chuyển có điều kiện, quy định về đóng gói hàng hóa, các quyền, nghĩa vụ của các Bên liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa mà trên website hỗ trợ vận chuyển. 

B. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA KHÔNG HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN

Quy định về các loại hàng hóa không hỗ trợ vận chuyển trên website: Các loại hàng hóa không hỗ trợ vận chuyển trên website bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa sau:

   a.    Hàng hóa thuộc danh mục cấm/hạn chế 

   b.    Các vật phẩm làm bằng vàng, bạc, đá quý hoặc các loại kim khí quý khác;

   c.    Hóa chất tẩy rửa đậm đặc, dung dịch/ bột dùng pha chế sản xuất công nghiệp;

  d.     Đơn hàng có dấu hiệu gian lận, lợi dụng các Chính Sách, hỗ trợ của Janssen Cosmetics;

   e.    Hàng hóa không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật;

C.  QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

Trước khi vận chuyển, Người Bán phải đảm bảo hàng hóa đã sẵn sàng để được vận chuyển với quãng đường tương ứng với từng đơn hàng. Cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung

   a.    Tất cả các bưu kiện đều phải được đóng gói sẵn sàng, được niêm phong bởi Người Bán trước khi vận chuyển. Người Bán hoàn toàn chịu trách nhiệm đóng gói sản phẩm của mình đúng quy định khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển. 

  b.   Trường hợp hàng hóa không đóng gói đúng quy định tại mục a nêu trên: đơn vị vận chuyển, shipper có quyền từ chối nhận hàng.

   c.    Trường hợp hàng hóa không đóng gói đúng quy định nhưng được bàn giao thành công cho đơn vị vận chuyển: Bưu kiện sẽ được đơn vị vận chuyển chuyển hoàn hoặc tiêu hủy (trong trường hợp xấu nhất) nếu xảy ra hư hỏng/bể vỡ, và không thể tiếp tục giao đến cho Người Mua. Người Bán sẽ chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp này bao gồm cả nghĩa vụ bồi thường mọi thiệt hại mà Janssen Cosmetics và/hoặc các bên có liên quan trong quá trình vận chuyển phải gánh chịu.

   d.    Trên bao bì tất cả các bưu kiện đều phải có thông tin và Người Bán phải đảm bảo các thông tin liên quan đến Người Bán và Người Mua, hàng hóa mà Người Bán cung cấp là chính xác và trung thực, bao gồm:

   i. Thông tin Người Bán bao gồm: Tên người bán, địa chỉ gửi hàng;

   ii. Thông tin Người Mua, bao gồm: Tên Người Mua và địa chỉ nhận hàng;

   iii. Thông tin về hàng hóa trong gói hàng;

   iv. Mã vận đơn của đơn hàng;

   v. Ghi chú “hàng dễ vỡ” hoặc “hàng dễ vỡ, giá trị cao” (nếu có)

  vi. Ghi chú hàng không vận chuyển được bằng đường hàng không (nếu có ít nhất 01 sản phẩm trong bưu kiện nằm trong nhóm sản phẩm không thể vận chuyển bằng đường hàng không) (nếu có);

  vii. Mã đơn hàng trên hệ thống (nếu có).

   e.    Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa và tuân thủ các quy định của pháp luật về bưu chính, Janssen Cosmetics yêu cầu Người Bán phải gửi kèm hóa đơn tài chính, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa hợp lệ, tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Hóa đơn tài chính, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa hợp lệ, tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật được dùng làm căn cứ hỗ trợ quá trình xử lý khiếu nại trong trường hợp cần xác định giá trị thị trường, tính hợp lệ của hàng hóa khi hàng hóa bị kiểm tra bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc trong trường hợp có tranh chấp với các bên có liên quan v.v…

D. QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG

Trong trường hợp có khiếu nại đối với hoạt động vận chuyển trên website, các Bên có thể thực hiện khiếu nại với Janssen Cosmetics theo quy định dưới đây:

Kênh tiếp nhận khiếu nại về vận chuyển: Vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng của Janssen Cosmetics TẠI ĐÂY.

1. Thời hạn khiếu nại:

Để đảm bảo quyền lợi, Người Mua cần phải thực hiện khiếu nại trong thời gian được quy định trong từng trường hợp dưới đây. Nếu quá thời hạn khiếu nại mà Janssen Cosmetics không nhận được bất kì khiếu nại, yêu cầu bồi thường nào từ Người Mua, Janssen Cosmetics được miễn trừ trách nhiệm, và sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại, yêu cầu bồi thường nào phát sinh.

Khiếu nại với đơn trả hàng hoàn tiền: Xem chi tiết tại Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền

2. Thời gian xử lý khiếu nại:

Tối đa 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đầy đủ bằng chứng hợp lệ từ các bên có liên quan. Trong trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp đòi hỏi cần nhiều thời gian để xác minh thì thời gian xử lý khiếu nại có thể kéo dài hơn.Thời gian xử lý khiếu nại sẽ được Shopee thông báo cho các bên liên quan theo từng trường hợp cụ thể.

3. Bằng chứng khiếu nại:

a. Khi khiếu nại, Người Mua cần cung cấp các thông tin sau cho Janssen Cosmetics:

   i. Hình ảnh/Video quá trình đóng gói hàng thấy rõ: (video là bằng chứng mạnh nhất được khuyến khích cung cấp khi phát sinh khiếu nại):

- Thông tin đơn hàng (mã đơn hàng/ mã vận đơn);

- Tình trạng bao bì gói hàng khi Janssen Cosmetics gửi hàng đi;

- Ngoại quan 06 mặt, tình trạng sản phẩm bên trong và chi tiết thể hiện được lý do khiếu nại.

   ii. Các bằng chứng khác (nếu có);   

   iii. Lưu ý: Người Mua cần phải giữ lại vận đơn/ hóa đơn vận chuyển mỗi khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển. Khi có bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào về mất mát hàng hóa xảy ra, vận đơn/hóa đơn vận chuyển sẽ là bằng chứng vững chắc nhất.

b. Thời hạn cung cấp bằng chứng:

Trừ trường hợp có yêu cầu khác của Janssen Cosmetics trong từng vụ việc cụ thể, Người khiếu nại phải cung cấp bằng chứng trong vòng 24 giờ kể từ khi gửi yêu cầu khiếu nại đến Janssen Cosmetics. Việc không thể cung cấp được bằng chứng hợp lệ trong thời hạn quy định/được yêu cầu có thể là lý do để Janssen Cosmetics từ chối yêu cầu của Người khiếu nại.

4. Xử lý khiếu nại

   a.    Kết quả xử lý khiếu nại về vận chuyển sẽ được Janssen Cosmetics thông báo trực tiếp cho Người Mua kèm theo thông tin về mức bồi thường (nếu có).

   b.    Janssen Cosmetics sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với bên vận chuyển để xử lý khiếu nại cho Người Mua

Lưu ý: Để được bồi thường, Người Mua cần phải cung cấp Hóa đơn, chứng từ hợp pháp của (các) sản phẩm có trong đơn hàng (Hóa đơn, chứng từ chứng minh giá trị hoặc tính pháp lý của hàng hóa). Trong trường hợp Người Mua không cung cấp được Hóa đơn, chứng từ hợp lệ của sản phẩm, mức bồi thường là 04 lần cước phí vận chuyển của đơn hàng.

E.  CÁC KHUYẾN CÁO VỀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

1. Dịch vụ vận chuyển của Janssen Cosmetics không cho phép Người Mua kiểm tra hàng trước khi thanh toán (với mọi hình thức thanh toán khả dụng) và nhận hàng, trừ những đơn hàng được đồng kiểm. 

2. Người Mua vui lòng kiểm tra kỹ bao bì của sản phẩm. Nếu bao bì sản phẩm có dấu hiệu bị hư hại (rách/móp méo/vỡ/ướt), không còn “nguyên đai, nguyên kiện” hoặc bạn nghi ngờ hàng hóa bên trong bị hư hại, vui lòng từ chối nhận hàng. 

3.Janssen Cosmetics khuyến khích Người Mua chụp hình/ghi hình kiện hàng trước khi mở và trong quá trình mở hàng giao đến hoặc hoàn trả để lưu lại bằng chứng về tình trạng bao bì và các sản phẩm bên trong, phục vụ cho quá trình xử lý khiếu nại (nếu có).

4. Khi có khiếu nại xảy ra, Người Mua/ Đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển có liên quan đến đơn hàng phải có trách nhiệm hỗ trợ Janssen Cosmetics trong quá trình xác minh thông tin bằng cách cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời khi Janssen Cosmetics liên hệ. Trong trường hợp Janssen Cosmetics không thể liên hệ với Người khiếu nại để xác minh thông tin, Janssen Cosmetics có quyền kết thúc khiếu nại và không giải thích gì thêm.