Thông báo của tôi

Chính sách bảo mật

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ JANSSEN COSMETICS VIỆT NAM

1.1 Chào mừng bạn đến với website Janssen Cosmetics Việt Nam được uỷ quyền từ Janssen Cosmetics GmbH Đức (gọi riêng và gọi chung là, "Janssen Cosmetics", "Jassen", "công ty", "chúng tôi", hay "của chúng tôi"). Được điều hành bởi CEO Khổng Văn Hội và thành lập ngày 07/05/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Janssen Cosmetics nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website. Người dùng có nghĩa là người đăng ký tài khoản với chúng tôi để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.2. Bằng việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn xác nhận bạn đã biết rõ và đồng ý toàn bộ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, bao gồm giao dịch của bạn, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

1.3. Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm ghi đè những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố ràng khác.

1.4. Chính sách này được áp dụng cho người dùng đang sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

2.1. "Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

2.2 “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.3 “Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh hoặc là cá nhân đại diện cho một cá nhân thứ ba khác (như được đề cập tại Điều khoản và điều kiện chung này) trong quá trình tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

3. KHI NÀO JANSSEN COSMETICS SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

3.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

 • Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;
 • Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
 • Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;
 • Khi bạn liên kết tài khoản Janssen Cosmetics với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp;
 • Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Trang Web hoặc các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi;
 • Khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với ứng dụng hoặc Nền tảng của chúng tôi;
 • Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như mỗi khi bạn đặt mua hàng;
 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
 • Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi;
 • Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì; 
 • Khi bạn thực hiện các hoạt động khác trên trang website của chúng tôi.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

4. JANSSEN COSMETICS SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

4.1. Trừ trường hợp được quy định khác đi trong Chính sách này, dữ liệu cá nhân mà Shopee có thể thu thập bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và  dữ liệu cá nhân nhạy cảm (theo quy định của Luật riêng tư) như được liệt kê dưới đây:

 • Họ tên;
 • Địa chỉ email;
 • Ngày sinh;
 • Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán
 • Số điện thoại;
 • Giới tính;
 • Dữ liệu về địa điểm;
 • Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của bạn;
 • Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi như thế nào.
 • Dữ liệu nhạy cảm: Janssen Cosmetics Việt Nam có thể thu thập một số thông tin về nguồn gốc, quan điểm chính trị, tôn giáo, tư tưởng được coi là các "dữ liệu cá nhân nhạy cảm" theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của các quốc gia khác áp dụng đối với Janssen Cosmetics Việt Nam. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Quý khách, Janssen Cosmetics Việt Nam có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ các loại dữ liệu nhạy cảm của Quý khách cho bên thứ ba với mục đích sử dụng được nhằm cung cấp hỗ trợ cho Quý khách trong suốt hành trình (hỗ trợ về y tế và các hành khách hạn chế khả năng di chuyển).

4.2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ bạn và từ các nguồn khác, bao gồm nhưng đối tác kinh doanh (ví dụ như đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển, thanh toán).

4.2. Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh bất cứ thông tin nào được bạn cung cấp.

5. COOKIES

5.1 Khi Quý khách sử dụng website của Janssen Cosmetics Việt Nam, Janssen Cosmetics Việt Nam thu thập thông tin của Quý khách thông qua cookies và các công nghệ tương tự. Để biết thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng đọc Chính sách Cookies của Janssen Cosmetics Việt Nam trên website hoặc ứng dụng di động. "Cookie" là các mã danh định được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn lưu trữ các dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị, bằng cách nào và khi nào các sản phẩm, dịch vụ được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn để mua sắm và các trang web mà bạn đã xem. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng, để chuyển tải nội dung phù hợp với sở thích của bạn, để cho phép các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ

5.2. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

6. CÁC HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

6.1 Thu thập dữ liệu cá nhân

 • Để Công ty có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Chủ thể dữ liệu, Công ty có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm: (i) Dữ liệu cá nhân cơ bản và (ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm có liên quan đến Chủ thể dữ liệu.
 • Thông qua quan hệ được thiết lập giữa Chủ thể dữ liệu và Công ty khi Công ty sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Công ty hoặc tham gia vào các chương trình, hoạt động hợp pháp của Công ty;
 • Từ các sàn thương mại điện tử đang hoạt động tại thị trường Việt nam mà Công ty đang là đối tác, hoặc từ các đối tác khác của Công ty mà Chủ thể dữ liệu đồng ý cho việc chia sẻ;
 • Từ những nguồn của bên thứ ba, mà Chủ thể dữ liệu đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

6.2 Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

6.2.1 Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

 • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Chủ thể dữ liệu cung cấp;
 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ do Công ty hoặc các thành viên trong Janssen Cosmetics đề xuất hoặc cung cấp cho Chủ thể dữ liệu;
 • Lập các loại báo cáo có yêu cầu dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật;
 • Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;
 • Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của Công ty, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Để phục vụ các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật, và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty mà Công ty cho là phù hợp tại từng thời điểm; và
 • Các mục đích hợp pháp khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.

6.2.2 Công ty sẽ yêu cầu sự cho phép từ Chủ thể dữ liệu trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu cho mục đích khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều khoản và điều kiện chung này.

6.3 Việc chuyển giao và tiết lộ dữ liệu cá nhân

6.3.1 Nhằm thực hiện các mục đích và hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Điều khoản và điều kiện chung này, Công ty có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu hoặc dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba có liên quan đến Chủ thể dữ liệu, cho một hoặc các bên dưới đây:

 • Các công ty và/hoặc các tổ chức trong Tập đoàn Amorepacific;
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà Công ty được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và Công ty;
 • Các bên thứ ba mà Công ty có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.

6.3.2 Mặt khác, Công ty sẽ xem dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu là riêng tư và bí mật. Ngoài các bên đã nêu ở trên, Công ty sẽ không tiết lộ dữ liệu của Chủ thể dữ liệu cho bất kỳ bên nào khác, trừ các trường hợp:

 • Khi có sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu;
 • Khi Công ty được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật; hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

7.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo an ninh tuyệt đối.

7.2. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn phù hợp với các quy định của Luật riêng tư hiện hành hoặc khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

7.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xóa, tiêu hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của bạn không phù hợp với quy định của Luật riêng tư hiện hành, hoặc mặc dù phù hợp nhưng thuộc trường hợp Chúng tôi không được xóa, tiêu hủy theo quy định của Luật riêng tư hiện hành.

8. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

8.1 Janssen Cosmetics Việt Nam thu thập, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi có quốc tịch Hàn Quốc chỉ khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ, người đại diện hợp pháp và/hoặc người giám hộ của trẻ. Bố mẹ, người đại diện hợp pháp và/hoặc người bảo hộ của trẻ có thể yêu cầu được xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân của trẻ hoặc sửa đổi hay rút lại sự chấp thuận tại các đại lý hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư điện tử đến địa chỉ được cung cấp tại Điều 9 bên trên.

8.2 Đối với trẻ em tại một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu dưới độ tuổi tối thiểu cho phép đưa ra chấp thuận theo quy định hiện hành của mỗi quốc gia (13 tuổi ở Đan Mạch, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, 14 tuổi ở Áo và Ý, 15 tuổi ở Cộng hòa Séc và Pháp, 16 tuổi ở Đức và Hà Lan), Janssen Cosmetics Việt Nam thu thập thông tin sau khi nhận được sự chấp thuận hoặc cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ trẻ.

8.3 Đối với trẻ em mang các quốc tịch khác, Janssen Cosmetics Việt Nam thu thập thông tin sau khi nhận được sự chấp thuận hoặc cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

9. JANSSEN COSMETICS SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. Janssen Cosmetics sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

10. QUYẾN VÀ NGHĨA VỤ CHỦ THỂ DỮ LIỆU

10.1 Chủ thể dữ liệu có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

10.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chủ thể dữ liệu có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Công ty theo thông tin được cung cấp.

10.3 Janssen Cosmetics, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Chủ thể dữ liệu, tùy thuộc vào quyền của Công ty được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật.

10.4 Trong trường hợp Chủ thể dữ liệu rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu. Các hành vi được thực hiện bởi Chủ thể dữ liệu theo quy định này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Công ty cho Chủ thể dữ liệu, đồng thời Công ty bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Công ty trong những trường hợp đó. Theo đó, Janssen Cosmetics sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chủ thể dữ liệu và/hoặc các bên thứ ba có liên quan đến Chủ thể dữ liệu cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Công ty sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản việc xử lý dữ liệu của Chủ thể dữ liệu.

10.5 Vì mục đích đảm bảo an toàn, Chủ thể dữ liệu có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Chủ thể dữ liệu. Janssen Cosmetics có thể yêu cầu Chủ thể dữ liệu xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Chủ thể dữ liệu.

11. BIỂN PHÁP BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

11.1 Chúng tôi xem các dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu như là thông tin quan trọng nhất của Công ty và Công ty đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra (bao gồm nhưng không giới hạn: rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Chủ thể dữ liệu). Trách nhiệm bảo mật dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu là yêu cầu bắt buộc Công ty đặt ra cho toàn thể nhân viên.

11.2 Chúng tôi thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành với các phương pháp bảo mật tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế và thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu (nếu có).

12. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

12.1 Dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu do Công ty lưu trữ sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.

12.2 Công ty sẽ áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật dữ liệu của Janssen Cosmetics trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

12.3 Công ty lưu trữ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo Điều khoản và điều kiện chung này, trừ khi thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.

13. SỬA ĐỔI

Công ty có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Điều khoản và điều kiện chung này tùy từng thời điểm. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào sẽ được cập nhật, đăng tải trên trang website của Công ty: https://janssencosmetics.vn/ và/hoặc thông báo đến Chủ thể dữ liệu thông qua địa chỉ hộp thư điện tử mà Chủ thể dữ liệu đã cung cấp cho Công ty.

14. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu bảo vệ hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU JANSSEN

Địa chỉ: 90 - 92 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@janssencosmetics.vn

Bản Cập Nhật ngày 28/05/2024.